WORKOUT TAEKWONDO UNISBANK 2020-2021

Program kerja latihan rutin UKM Taekwondo Unisbank Semarang dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat yang dilatih oleh Sabeum Hari. Setiap latihan rutin dimulai dari pukul 16:00 – 19:30 WIB. Pada masa Covid-19 tahun 2020-2021 UKM Taekwondo mengadakan latihan rutin di Tri Lomba Juang untuk menghindari kerumunan di dalam kampus. Namun, pada tahun 2022, aktifitas latihan rutin mulai aktif kembali di Gedung Sasana Kridangga. Tidak hanya latihan rutin, ada juga program kerja kejuaraan virtual yang diikuti oleh para atlet UKM Taekwondo untuk berpartisipasi sebagai perwakilan dari Universitas Stikubank. Pada tahun 2021 UKM Taekwondo telah berpartisipasi pada kejuaraan UPGRIS CHAMPIONSHIP III SE-JAWA TENGAH dengan hasil 2 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu.
Adapun kegiatan latihan yang dilakukan yaitu :
• Ap Chagi = Tendangan depan menggunakan kaki depan
• Dollyo Chagi = Tendangan Menggunakan Punggung Kaki
• Yeop Chagi = Tendangan samping menggunakan pisau kaki
• Dwi Chagi = Tendangan belakang
• Twieo Ap Chagi = Tendangan depan yang dilakukan sambil melompat
• Twieo Dwi Chagi = Tendangan belakang yang dilakukan sambil melompat
• Twieo Yeop Chagi = Tendangan samping yang dilakukan sambil melompat
• Dubal Dangsang Chagi = Tendangan dengan dua target sasaran
• Goley / Narray Chagi = Tendangan ganda
• Sip Chagi An Chagi = Tendangan yang dilakukan sambil melompat dan tangkisan Are Maki
• Penriyti Chagi = Tendangan keliling.
• Dwi Huryeo Chagi = Tendangan berputar melalui belakang.
• Deol Chagi = Tendangan mencangkul ke arah kepala menggunakan tumit
• Aidan Dollyo Chagi =Tendangan Menggunakan Kaki Depan Ke Arah Perut
• Mal Badat chagi =Tendangan menggunakan kaki belakang kearah depan sambil sambil melompat kebelakang